ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการฯ ตรวจราชการโรงเรียนวัดโป่งคอม สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

            เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนวัดโป่งคอม สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหารและอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยรับฟังรายงานผลการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และสร้างขวัญกำลังใจ ในการบริหารจัดการของโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 15 นโยบาย โดยมี ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นายวิทยา ยางสุด รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ผู้ติดตามภาค 4 ผู้อำนวยการกลุ่มงาน คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.สุพรรณบุรี และ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ให้การต้อนรับในการตรวจราชการครั้งนี้