ศธจ.สุพรรณบุรี จัดการประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี

      วันที่ 27 ธันวาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และมอบนโยบายด้านการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

รูปภาพเพิ่มเติม…คลิก