การอบรมเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ ศธภ.4

เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะข้าราชการในสังกัด เข้ารับการอบรมเสริมสร้างศักยภพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 4 เป็นประธานการอบรม