ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานพิธีเปิดกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์” ปีที่ 6 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภายใต้การนำของ นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สพ. ณ สนามกีฬาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี โดยมี นายวัระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน ปีนี้มีการจัดการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา มีสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 120 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัด สพป.สพ.เขต 1 2 และ 3 สพม.เขต 9 (จ.สุพรรณบุรี) อปท.สพ. และโรงเรียนเอกชน