ศธจ.สุพรรณบุรีร่วมสรงน้ำพระธรรมพุทธิมงคล (เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์)

      วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๑ ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี สรงน้ำพระธรรมพุทธิมงคล (เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์) ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี