ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมพิจารณาแบบรายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1

       

         วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ คณะบุคลากรจากสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทางการจัดการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณา (ร่าง) แบบรายงานการตรวจราชการฯ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยความร่วมมือของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ทำหน้าที่ประสานงานเชิญบุคลากรจากหน่วยงานเข้าร่วมประชุม โดยมี ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค ๔ รักษาการตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๔ และคณะให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งนี้มี ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมบุคลากรเข้าร่วมประชุม ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา ได้แก่ สพม.เขต ๙ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ๒ และ ๓ สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรีและตัวแทนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี