วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

        เมื่อวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๑ นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีข้าราชการส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการในสังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว