รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร 

1. ประกาศ

2. ใบสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 3. 4. 5. 6. 7.2. 

  แก้ไขประกาศรับสมัคร (เอกขาดแคลน)  แบบขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ (คส.09.10)

แผนที่การเดินทาง