คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลด คำสั่ง  

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๓๕๓/๒๕๖๑

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๓๕๔/๒๕๖๑ (ย้ายกรณีพิเศษ)

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๓๕๕/๒๕๖๑ (เพื่อประโยชน์ทางราชการ)