ผังการสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น. หากรายงานตัวล่าช้า ให้ขออนุมัติการเข้าสอบสัมภาษณ์กับผู้แทน สกอ.ประจำจังหวัด  ศธจ.สุพรรณบุรี ได้จัดทำผังการเข้ารายงานตัวมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ดูรายละเอียดผังการรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์