ตรวจสอบติดตามผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

       

              วันที่ 31 พ.ค. 61 ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทน ร่วมตรวจสอบติดตามผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาใน จ.สุพรรณบุรี (ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี)โดยมี นายจักรวัฒน์ ชินรัตน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ป.ป.ช.สุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจาก นางวริดา ตันบุญเอก ผอ. ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานคณะทำงานในครั้งนี้ ซึ่งมี นายสรชัด สุจิตต์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายวิรัตน์ เฉิดฉวีวรรณ ผอ.รร. คณะรอง ผอ.ฯ และคณะครูได้ให้ข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนทุกประการ