ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จ.สุพรรณบุรี

นางอุไร บุญมาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสีหมอกเมฆนิลกาฬ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 โดยมี นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนร่วมกัน