ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) ฯลฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561