ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

 

  1. ประกาศ   
  2. แนบท้ายประกาศฯ รายชื่อ (สนามสอบที่ 1, สนามสอบที่ 2, สนามสอบที่ 3
  3. รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ 
  4. แผนผังสนามสอบ (สนามสอบที่ 1, สนามสอบที่ 2, สนามสอบที่ 3)
  5. ลำดับสนามสอบ (สนามสอบที่ 1, สนามสอบที่ 2, สนามสอบที่ 3)
  6. ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ