ศธจ.สุพรรณบุรีเรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

      เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเรียกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จาก ศธจ.กาญจนบรี , ศธจ.พะเยา , ศธจ.เพชรบุรี , ศธจ.กระบี่, ศธจ.ตรัง จำนวน ๑๗ อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอก การเงินและบัญชี เคมี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย สังคมศึกษา และคณิตศาสตร์ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศ ตลอดจนอวยพรให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ให้มุ่งมั่นในการทำงานและช่วยพัฒนาการศึกษาชาติอย่างเต็มกำลังต่อไป