ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๒ ราย

      เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๒ ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จำนวน ๕ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จำนวน ๒ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จำนวน ๔ ราย และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ จำนวน ๑๑ ราย