สืบสานประเพณีไทย “งานสงกรานต์ ศธจ.สุพรรณบุรี” นะออเจ้า

      เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมรดน้ำขอพร นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรีนันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และข้าราชการอาวุโส ณ บริเวณอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสืบสานประเพณี และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป