หน้าแรก

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว/ประกาศ กลุ่มงานภายใน

ติดต่อ กลุ่มงานภายใน

บริการข้อมูล

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสำรวจการบริการเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

  • 1
  • 2,724
  • 15,969
  • 37,963
  • 437,663

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวการศึกษา

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
11 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
11 พฤศจิกายน 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข่าวสาร/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน

15 เมษายน 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมการประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2563 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
19 ธันวาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมกิจกรรมให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีฯ
9 ตุลาคม 2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
9 ตุลาคม 2561 กรอบคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
26 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลเพื่อติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 มกราคม 2561 กรอบคุณธรรม
22 มกราคม 2561 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ระบบงานสารบรรณ

แผนพัฒนาการศึกษาปี 60-64

หน่วยงานทางการศึกษา

ข้อมูลน่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้