บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

ปวีณ์พร บุญเทียน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 089-254-3378
E-mail  pavee2552@hotmail.com

ภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  098-250-2926
E-mail  piyanissorn@hotmail.com