บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน

ปวีณ์พร บุญเทียน

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ภิญานิสสรณ์ โพธิ์กลิ่น

ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับ ชำนาญการ