บุคลากร งานคุรุสภา

ทศพล มากระจัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

สุภาวดี มากระจัน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

จตุพร ล่วงลือ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี