บุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา

อัมพันธ์ สุขสมบูรณ์

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ  061-776-3821
E-mail  Chuchart5021@gmail.com

อรสา มีศิริ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  098-665-0306
E-mail  orasa_meesiri@hotmail.com

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ หอมสุวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  086-611-8217
E-mail  homsuwan2516@gmail.com

มณีพร แก้วเมืองมา

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  081-699-7789
E-mail  maemim_2534@hotmail.com

รุ่งรัตน์ ตนสารี

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  096-954-8844
E-mail  8899pom@gmail.com