กลุ่มบริหารงานบุคคล

26 มิถุนายน 2561 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี
18 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (อกศจ) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
6 มิถุนายน 2561 ประชุม อกศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2561
18 พฤษภาคม 2561 แผนผังเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
4 พฤษภาคม 2561 เผยแพร่ผลงานขอรับเงิน พ.ต.ก.
1 พฤษภาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๒ ราย
5 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
3 เมษายน 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุครูผู้ช่วย จำนวน ๕๑ ราย
23 มีนาคม 2561 ประชุม อกศจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2561
14 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน