กลุ่มบริหารงานบุคคล

14 กันยายน 2561 รายงานตัวและรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561ฯลฯ
10 กันยายน 2561 การขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย 2561
6 กันยายน 2561 ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ฯลฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิสอบ ภาค ค (สัมภาษณ์) ฯลฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561
20 สิงหาคม 2561 สอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.๒๕๖๑
10 สิงหาคม 2561 มาตรการป้องกันการทุจริต ในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ๒๕๖๑
6 สิงหาคม 2561 การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน กศจ.
31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561
17 กรกฎาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรีเตรียมความเพื่อรับสมัครสอบครูผู้ช่วยฯ ปี พ.ศ. 2561
16 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี