กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 มกราคม 2562 การประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562
22 มกราคม 2562 สรุปผลการประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2562
21 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
20 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
18 มกราคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (โครงการ สควค.)
15 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
14 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 (ภาค ก)
5 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานทำความสะอาด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
28 ธันวาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี)
27 ธันวาคม 2561 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561