กลุ่มบริหารงานบุคคล

25 พฤษภาคม 2563 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์
25 พฤษภาคม 2563 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุแลแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ
20 พฤษภาคม 2563 กศจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย (18 อัตรา)
20 พฤษภาคม 2563 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี
30 เมษายน 2563 สรุปผลการประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563
25 มีนาคม 2563 เลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
24 มีนาคม 2563 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2563
24 มีนาคม 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี​ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 14 จำนวน 10 อัตรา
20 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (ภาค ก)
13 มีนาคม 2563 กศจ.สุพรรณบุรี : เรียกบรรจุครูผู้ช่วย