กลุ่มอำนวยการ/การเงิน

17 กันยายน 2561 พิมพ์เกียรติบัตร งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑
11 กันยายน 2561 ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี
11 กันยายน 2561 อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส
7 กันยายน 2561 งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑
24 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
8 สิงหาคม 2561 งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561
16 กรกฎาคม 2561 ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8 กรกฎาคม 2561 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561
19 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
12 มิถุนายน 2561 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561