กลุ่มอำนวยการ/การเงิน

10 กรกฎาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
12 มิถุนายน 2562 งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562
14 พฤษภาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
10 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
25 เมษายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
9 เมษายน 2562 งบทดลองประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562
8 มีนาคม 2562 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒