กลุ่มอำนวยการ/การเงิน

18 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรีจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี
15 มกราคม 2562 นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี
9 มกราคม 2562 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561
28 ธันวาคม 2561 พิธีเปิดกีฬายอดไม้งามเกมส์ ครั้งที่ 19
28 ธันวาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดี ผอ.รื่นฤดี สินธวาชีวะ ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส สุพรรณบุรี
28 ธันวาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดี ผอ.นพดล สุวรรณสุนทร ในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
6 ธันวาคม 2561 งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒