กลุ่มอำนวยการ/การเงิน

8 มีนาคม 2562 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2562 งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 กุมภาพันธ์ 2562 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5 กุมภาพันธ์ 2562 งบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
5 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
18 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรีจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี
15 มกราคม 2562 นิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 4 ปี
9 มกราคม 2562 งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561