กลุ่มอำนวยการ/การเงิน

8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
8 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
8 พฤศจิกายน 2561 ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
7 พฤศจิกายน 2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
7 พฤศจิกายน 2561 งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
9 ตุลาคม 2561 งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
2 ตุลาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศธจ.ชัยนาท
25 กันยายน 2561 ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
24 กันยายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
17 กันยายน 2561 พิมพ์เกียรติบัตร งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑