กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

14 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม พลาสติก บรรจุอาหาร
9 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
7 ธันวาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะ
29 กรกฎาคม 2561 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือชาติ
25 กรกฎาคม 2561 ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 ประชุมจัดทำร่างมาตรการแก้ไขความประพฤติ
1 กรกฎาคม 2561 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
18 มิถุนายน 2561 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑
9 มิถุนายน 2561 พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภูมิภาค ( 8 ภูมิภาค)