กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

29 กรกฎาคม 2561 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือชาติ
25 กรกฎาคม 2561 ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา
23 กรกฎาคม 2561 ประชุมจัดทำร่างมาตรการแก้ไขความประพฤติ
1 กรกฎาคม 2561 ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
18 มิถุนายน 2561 ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี ๒๕๖๑
9 มิถุนายน 2561 พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดภูมิภาค ( 8 ภูมิภาค)
8 มิถุนายน 2561 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
8 มิถุนายน 2561 พิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(8 ภูมิภาค) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ภาคตะวันตก
6 มิถุนายน 2561 งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค