กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

15 พฤษภาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
26 มีนาคม 2562 ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
18 มีนาคม 2562 ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัล “พานแว่นฟ้า” ประจำปี 2562
12 มีนาคม 2562 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจฯ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ลด ละ เลิก ใช้ภาชนะโฟม พลาสติก บรรจุอาหาร
9 มกราคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”
7 ธันวาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ( MOU) ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาขยะ
29 กรกฎาคม 2561 เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของลูกเสือชาติ
25 กรกฎาคม 2561 ติดตามการใช้หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดในสถานศึกษา