ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วาระงานผู้บริหาร

ข่าว/ประกาศ กลุ่มงานภายใน

กลุ่มงานภายใน

บริการข้อมูล

แบบสำรวจการบริการเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

  • 0
  • 187
  • 2,001
  • 6,560
  • 81,445

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ผังการสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น. หากรายงานตัวล่าช้า ให้ขออนุมัติการเข้าสอบสัมภาษณ์กับผู้แทน สกอ.ประจำจังหวัด
>>>ดูรายละเอียดผังการรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ คลิก<<<

ข่าวการศึกษา

ประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายสมศักดิ์ โกลากุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรร่วมการอภิปราย ในการประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องกาลพฤกษ์ โรงแรมสองพันบุรี

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561

วันที่ 13 ก.ค.2561 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกิจกรรม การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 HALL 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนยุทศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมอรุณฉาย ม้วนรีสอร์ท อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ศธจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนปัญญาประเสริฐ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย นายวินิจ เกษรา ผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนที่เป็นจุดเด่น

องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน (โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ โรงเรียนวัดบ้านกล้วย และโรงเรียนบ้านคอกช้าง) ณ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย และโรงเรียนบ้านห้วยหินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ระบบงานสารบรรณ

แผนพัฒนาการศึกษา

หน่วยงานทางการศึกษา

ข้อมูลน่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้