ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว/ประกาศ กลุ่มงานภายใน

ติดต่อ กลุ่มงานภายใน

บริการข้อมูล

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสำรวจการบริการเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

  • 1
  • 115
  • 1,317
  • 12,989
  • 70,034

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ผังการสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การสอบสัมภาษณ์ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมตระกูลโรจน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  ขอให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ รายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น. หากรายงานตัวล่าช้า ให้ขออนุมัติการเข้าสอบสัมภาษณ์กับผู้แทน สกอ.ประจำจังหวัด
>>>ดูรายละเอียดผังการรายงานตัวเข้าสัมภาษณ์ คลิก<<<

ข่าวการศึกษา

การประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล1-3) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี”

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ “ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี” โดยมีนายเสน่ห์ ขาวโต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีให้สูงขึ้น อ่านต่อ…คลิก

โครงการอบรมครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครูในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อ่านต่อ…คลิก

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ พ.ค.๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งทีมศึกษานิเทศก์ นำโดย นายกิตติพศ ศิริสูตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อ่านต่อ…คลิก

ศธจ.สุพรรณบุรี บรรจุแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒๒ ราย

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒๒ ราย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จำนวน ๕ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ จำนวน ๒ ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จำนวน ๔ ราย และ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ จำนวน ๑๑ ราย

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ระบบงานสารบรรณ

แผนพัฒนาการศึกษาปี 60-64

หน่วยงานทางการศึกษา

ข้อมูลน่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้