ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

นายวีระ ทวีสุข

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์

รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี

วาระงานผู้บริหาร

ข่าว/ประกาศ กลุ่มงานภายใน

กลุ่มงานภายใน

บริการข้อมูล

แบบสำรวจการบริการเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

  • 0
  • 1
  • 1,542
  • 11,718
  • 103,851

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวการศึกษา

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานที่ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนศรีวิชัย โรงแรมสองพันบุรี…

อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายวีระ ทวีสุข ศธจ.สุพรรณบุรี มอบให้ ว่าที่ ร.ต.นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รอง ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ “อาหารกลางวันสำหรับเด็กด้อยโอกาส” ณ โรงเรียนวัดแก้ว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

งานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๑ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสาร/ประกาศ หน่วยตรวจสอบภายใน

หนังสือราชการแจ้งหน่วยงานในสังกัด

ระบบงานสารบรรณ

แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2562-2564 จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยงานทางการศึกษา

ข้อมูลน่าสนใจ

แหล่งเรียนรู้